saber menys que un monyicot

Saber molt poques coses, ser molt ignorant.

NOTA: El modisme comparatiu saber menys que un monyicot l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada monyicot del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1018) i posa un exemple de Joaquim Balader.