sa com una malva / sans com a malves

Totalment sa. Ple de salut.

Josep Mascarell i Gosp, en el seu llibre Amics de Muntanya, quan parla de la malva, escriu:

MALVA.- Malvavisco.- Malva Sylvestris. Herbàcia.
–Està sa com una malva.
Hi han malves als jardins, malves més o menys reals i malves a qualsevol lloc que mireu a terra…