roig com un tudesc / rojos com a tudescs (o com a tudescos)

Referit a la cara d’una persona: encés, fortament enrojolat, amb les galtes molt vermelles.

En la novel·la Escacs de mort, d’Eduard Mira, trobem:

Jo m’havia tornat roig com un tudesc en dia de fira. En canvi, la fadrina, coneguda per nom de guerra com Roseta la Galana, reia com una boja abraçant-me tot el cap amb el mamellam ingent que li esclatava eixint-se del brial i que ella aconseguia, no sé ben bé de quina manera, que tremolàs fins a la punta dels mugrons.