roig com un robí (o com un rubí) / rojos com a robins (o com a rubins)

Referit a una cosa: d’un color roig intens, molt bonic.

En Júlia, d’Isabel-Clara Simó, podem llegir:

El pollastre es desfeia a les dents. I el vi, que era roig com un robí, feia alegria.

En valencià s’usa la forma antiga rubí, del llatí rŭbīnus.