roig com un badoc de magraner / rojos com a badocs de magraner

Referit a la cara d’una persona: encés, fortament enrojolat, amb les galtes molt vermelles.

Enric Valor, en la rondalla Les animetes, usa aquest modime comparatiu, però empra vermell en lloc de roig i albadoc en lloc de badoc. Escriu Enric Valor:

La Marieta es va fer vermella com un albadoc de magraner.