roent com el plom fos (o derretit)

1) En sentit real: molt calent, brusent, que crema molt.

2) En sentit figurat: que fa molt de mal, tant des del punt de vista físic com moral.

En la novel·la Entre el cel i la terra, de Beatriu Civera, podem llegir:

Voltà sense ruta pels afores de la ciutat, fugint de la llum, com si portara gravades en el front les paraules que el miserable havia deixat caure en son cor, pausades i roents com el plom derretit.