rodar com un sisó fals / rodar com a sisons falsos

Anar d’ací cap allà sense orientació.

En Proses en carn de Xavier Casp podem llegir:

¿Recordes què em digué? Que jo, sense ell, rodaria com un sisó fals; i perquè li contestí que sense ell jo seria un home com qualsevol altre però que amb ell en contra em perdria, em llançà a caixes destrempades, dient-me orgullós.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada sisó, trobem:

Rodar com un sisó fals: anar d’ací d’allà, sense orientació (val.). Jo, sense ell, rodaria com un sisó fals, Casp Proses 107