ric com un grill (o com el grill, o com els grills) / rics com a grills (o com els grills)

Es diu de qui intenta aparentar ser ric, però en realitat no ho és gens.

És un modisme humorístic. La paraula ric s’usa en al·lusió al so característic que fan els grills quan freguen els seus èlitres: ric-ric-ric.

NOTA: Francisco Castañer Boronat, en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot, arreplega ric com el grill. El DNV arreplega ric com un grill i diu que significa ‘molt pobre’.