retòrcer-se com un cuc / retòrcer-se com a cucs

Referir a una persona o a un animal: fer moviments convulsius a causa d’un dolor molt fort i agut.

 En el conte En Met de les Conques, de Víctor Català, llegim:

Al preguntar-li què tenia li contà que el vespre abans, com ell no havia volgut sopar, ella s’havia menjat tots els bolets i que es pensava que li haurien fet mal. Amb les mans al ventrell se retorcia com un cuc, pregant a son fill que li fes aigua de malves; que li donés quelcom, per a apagar aquella roentor que la consumia.

NOTA: El conte En Met de les Conques, de Víctor Català, forma part del recull de contes titulat Drames rurals.