repetir com un papagall (o com un papagai) / repetir com a papagalls (o com a papagais)

Repetir constantment la mateixa cosa.