renegar com un negre / renegar com a negres

Renegar molt, d’una manera exagerada.

NOTA: El modisme comparatiu renegar com un negre l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada negre del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1059), el definix com a ‘flastomar molt, amb irritació’ i fa el comentari següent: «Locució que evoca l’explotació històrica dels negres pels homes blancs.»