regirar-se com un gat / regirar-se com a gats

En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat a causa de la por o d’una emoció forta.