regirar-se com un animal ferit / regirar-se com a animals ferits

En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat a causa de la por o d’una emoció forta.

En L’esclau de la sal, de Manel Bonany, podem llegir:

Mirava la gent que els observava i els veia nerviosos, plens d’una por que ja no tenia on refugiarse. Una por a la qual no es podia acorralar ni escometre més, perquè l’únic camí que li quedava era regirarse com un animal ferit.