refregar-se com una bèstia (o com una béstia) / refregar-se com a bèsties (o com a bésties) / refregar-se com les bèsties (o com les bésties)

Toquetejar-se dos o més persones amb finalitat sexual.

En la novel·la Nomdedéu, de Vicent Josep Escartí, podem llegir:

–Sabeu què em contava l’ama Caterina, abans de dinar? Doncs que han trobat, en una capella de Sant Martí, un fadrí i una dona que es refregaven com a bèsties, tot fent-se un amorós besar, en un racó més fosquet, en una de les capelletes de l’entrada… I segons han dit, ella és una meretriu…