redolar (o regolar, o rodolar) com un bolo / redolar (o regolar, o rodolar) com a bolos

S’usa per a expressar que una persona, animal o cosa va redolant per terra com si fóra un bolo, és a dir, una pedra redona.

NOTA 1: Joaquim Martí Mestre recull el modisme comparatiu redolar com un bolo en l’entrada bolo del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 219).

NOTA 2: La primera accepció de l’entrada bolo del DNV és: ‘pedra redona’.