redó com un tendur / redons com a tendurs

Referit a una persona: molt grossa.

Aquest modisme comparatiu, que em sembla molt interessant, no he tingut la sort de sentir-lo mai. El vaig trobar en el llibre Bocaviu, de Josep Sanchis Carbonell, un recull d’expressions i parèmies diverses arreplegades a Ontinyent per l’autor. Quan vaig llegir el modisme em va semblar bastant evident que el significat és el que he definit, però a fi d’estar-ne completament segur li ho vaig preguntar per telèfon a Josep Sanchis que em va confirmar que el significat és exactament el que jo suposava i em va assegurar que el modisme comparatiu és d’ús habitual a Ontinyent i diverses poblacions de la Vall d’Albaida.

Josep Sanchis Carbonell usa aquest modisme comparatiu en el seu llibre Quadern argentí. Escriu Sanchis:

Us acomiadeu dels encarregats de l’alberg, Antonio i Marcela. Ella, natural de Puerto Montt, està prenyada i redona com un tendur.

Amb la paraula tendur denominem una taula redona, generalment de fusta, amb quatre peus, que té a la part inferior una post amb un forat redó per a posar-hi el braser o copa i que es cobrix amb una tela d’abric denominada falda, que penja al seu voltant quasi fins a terra, però sense arribar-hi.

El mot tendur, d’origen incert, és propi de la Vall d’Albaida.