redó com un bolo / redons com a bolos

1) Referit a qualsevol cosa: completament redó.

2) Referit a un ésser humà o a un animal: molt gros.

NOTA 1: Joaquim Martí Mestre recull el modisme comparatiu redó com un bolo en l’entrada bolo del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 219) i també en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric.

NOTA 2: La primera accepció de l’entrada bolo del DNV és: ‘pedra redona’.