recte com un misto / rectes com a mistos

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: que és completament recta o que va en línia recta.

2) En sentit real i referit a una persona o qualsevol cosa que es mou: que va directa a un lloc determinat.

3) En sentit figurat i referit a una persona: fent-li complir escrupolosament els deures i les obligacions.

4) En sentit figurat i referit a una persona: fent-li complir escrupolosament els principis morals.

En la novel·la La mel i la fel, de Carme Miquel, trobem:

Ells van tots a una, saps? Només les criatures comencen a caminar ja estan preparant-les per a fer volantins. I les porten rectes com un misto. I faena a manta. Tu has vist mai que en tota la rècua hi haja algú que no faça res?