rebolcar-se com un porc / rebolcar-se com a porcs / rebolcar-se com els porcs

1) En sentit real: rebolcar-se, com es rebolquen els porcs.

2) En sentit figurat: jaure (dues o més persones) amb finalitat sexual.

3) En sentit figurat: complaure’s (una o més persones) en alguna cosa que es pot considerar indigna, innoble.

En la novel·la Nomdedéu, de Vicent Josep Escartí, podem llegir:

El meu pare els trobà, rebolcant-se com a porcs, i cridant el nom de Jesús i de Maria.