rebentat com una mula / rebentats com a mules

Tremendament cansat per haver fet un esforç molt gran.

En la novel·la La mirada de Rebeca, de Vicent Pallarés, podem llegir:

Estava convençut que dues hores traient braçats de llenya fins al carretó eren motiu més que de sobra per a acabar rebentat com una mula.