rebentar com una carcassa / rebentar com a carcasses

1) En sentit real i referit a una cosa: rebentar o esclatar alguna cosa de manera sobtada.

2) En sentit figurat i referit a una persona: exterioritzar de sobte, en un moment determinat, l’enuig, la ràbia i la indignació que fins a aquell moment havia dissimulat.

En el llibre de records d’infantesa L’ullal, de Martí Domínguez Barberà, podem llegir:

Voldrien guanyar-se la vida fent jupetins. I l’esclafit de rialles rebentava com una carcassa. I no foren jupetins, no; foren pantalons en allò que es professionalitzaren.