rebentar com una bufa / rebentar com a bufes

1) En sentit real i referit a una cosa: rebentar o esclatar alguna cosa de manera sobtada.

2) En sentit figurat i referit a una persona: no poder evitar dir alguna cosa que no hauria de dir, que hauria de mantindre en secret.

Una bufa és un globus de goma, dels que s’inflen amb heli, hidrògen o aire i s’usen com a joguet per als xiquets.