rebentar com un renoc / rebentar com a renocs

1) En sentit real i referit a una cosa: rebentar o esclatar alguna cosa de manera sobtada.

2) En sentit figurat i referit a una persona: morir-se.

En l’obra teatral ¿No n’eren 10?, de Martí Domínguez Barberà, el personatge anomenat Eluzai, repetint paraules del seu marit Ennoc, diu:

Mala pell… mala p…ècora, tu li faràs fer al dimoni que Osén es pose bo i jo rebente com un renoc… i pugau rebolcar-vos ben amples pel meu llit.