rebentar com un brumerol de sabó / rebentar com a brumerols de sabó

Rebentar alguna cosa de manera sobtada.

Aquest modisme comparatiu el conec d’Alcoi. Un brumerol de sabó, en el parlar d’Alcoi, és una bombolla de sabó.