rebentar com Sangonereta

Morir-se d’una fartada.

Sangonereta és un personatge de la novel·la Cañas y barro de Vicente Blasco Ibáñez que es va morir d’una fartada de botifarres en oli.