rata com un corder / rates com a corders

S’usa per a expressar que una rata és molt gran.

En la narració curta La colla del sinyó Nàsio en les festes de l’agost, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Una, no; dos rates com a corders van bellugar poc després destrossades en la cassola, a la remescla del conill, dels caragols, de les carxofes i del pato escandalós.