raspós com la llengua d’un jònec

Molt raspós, molt aspre al tacte.

Aquest modisme comparatiu el conec del parlar d’Alcoi. Li l’he sentit dir moltes voltes a ma mare.