ràpid com una fona / ràpids com a fones

Molt ràpid.

En el llibre Les nostres paraules vaig incloure aquest modisme comparatiu. Hi vaig posar l’exemple següent, arreplegat d’una conversa real:

Vés a dur això a casa de la senyora Elvira. Però ràpid com una fona, ¿eh?

Aquest modisme comparatiu el conec del parlar d’Alcoi.

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com una fona que definix com a ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.