ràpid com un coet / ràpids com a coets

Molt ràpid.

En el poema Per anar al parc, dins Recull de poemes per a petits i grans, de Maria Antònia Pujol i Tina Roig, podem llegir:

Al senyor cobrador
li pagarem el bitllet
i ens farà passar endavant
ràpid com un coet.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV arrepleguen la locució comparativa d’igualtat com un coet que definixen així: el DIVA, ‘veloç; cosa que va molt de pressa’ i el DNV, ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.