rabiós com un vitet / rabiosos com a vitets

1) En sentit real i referit a una persona: ‘molt rabiós, fortament irritat’.

2) En sentit figurat i referit a un aliment: ‘exageradament coent ‘.

Anomenem vitet al fruit de la planta de l’espècie Capsicum frutescens. És un pimentó de petites dimensions que té com a característica principal ser molt coent.