rabiós com un gos / rabiosos com a gossos

Molt rabiós, fortament irritat.

Màrius Sampere, en El gratacel, escriu:

Un dia, rabiós com un gos, va estrebar el cable del micro i el magnetòfon va anar per terra.