rabiós com un dimoni / rabiosos com a dimonis

1) En sentit real i referit a una persona: ‘molt rabiós, fortament irritat’.

2) En sentit figurat i referit a un aliment: ‘exageradament coent ‘.