rabiar més que un gos

1) Estar molt enfadat, molt irritat, tindre maliccia.

2) Patir molt, sofrir dolors físics molt forts.

Recordem la cançoneta popular:

L’home que partix un misto
i d’un cigarro en fa dos,
haurà patit més que Cristo
i haurà rabiat més que un gos.

A voltes es rebla el clau dient rabiar més que un gos rabiós.