quiet (o quet) com una pedra / quiets (o quets) com a pedres

Molt quiet, immòbil.

En la novel·la El crim, de Vicent Ortega, trobem:

Intentà fer alguna cosa: cridar, córrer cap als homes, ajudar el pare, atacar l’intrús…; però el seu cos restava estàtic i quiet com una pedra.