quiet (o quet) com un sant de marbre / quiets (o quets) com a sants de marbre

Molt quiet, immòbil.

En el conte Ombres, de Víctor Català, llegim:

Però la Maleneta s’havia quedat recolzada en el bastiment de la porta, blanca i quieta com un sant de marbre.

NOTA: El conte Ombres, de Víctor Català, forma part del recull de contes titulat Drames rurals.