quedar-se com un paborde (o com un pavordi)/ quedar-se com a pabordes (o com a pavordis)

Després d’haver menjat, quedar-se assaciat, ben a gust, completament satisfet.

NOTA: La variant formal pavordi no és normativa, però ha sigut i encara és d’ús habitual en els parlas valencians. Es pronuncia amb o oberta i v labiodental.