quedar-se com la criada de santa Anna, amb la boca oberta (o amb l’olla a la mà)

S’usa per a expressar estupefacció.

Segons la tradició, santa Anna, mare de la Mare de Déu, es va quedar en estat de gestació a una edat molt avançada. El modisme comparatiu fa referència a la sorpresa que va tindre la criada de santa Anna quan es va assabentar que la seua senyora estava embarassada.

El modisme comparatiu d’igualtat quedar-se com la criada de santa Anna, amb la boca oberta li’l vaig sentir dir, fa molts anys –encara era jo un xiquet–, a un amic dels meus pares, Joan Lleó Borredà. Del senyor Joan vaig aprendre algunes dites i expressions que no he sentit dir a ningú més i que no he oblidat mai. Va nàixer a la ciutat de València a darreries del segle xix o primeries del xx i encara va tindre la sort d’arreplegar un cabal lèxic que, a hores d’ara, s’ha perdut. No crec que els seus fills ni, menys encara, els seus nets ni els seus besnetshagen conservat ni tan sols una part xicoteta d’aquella riquesa lingüística que a mi, en la meua infància, em deixava bocabadat.

La variant quedar-se com la criada de santa Anna, amb l’olla a la mà no he tingut la sort de sentir-la mai, però l’he trobada documentada en el llibre Refranys personals, de Joan Amades.