quedar com un porc / quedar com a porcs

Quedar malament a causa d’un comportament inadequat o a causa d’haver actuat incorrectament en el tracte amb altres persones. No complir els compromisos contrets. Fer coses de mala educació.

Manuel de Pedrolo, en Trajecte final, escriu:

–Quan li sembla que podrà incorporar-se al servei?
–Aviat… Diguem quinze dies, perquè no vull quedar com un porc amb el diari.
–Ben fet –aprovà el senyor Jofei–. D’avui en quinze, doncs, l’esperaré al despatx.
–Hi seré.

En El cant de l’últim rossinyol, de Joan Pla, podem llegir:

–Això no t’ho puc dir, com tu comprendràs… Què vols, buscar-lo i preguntar-li si és de veres, eh? I si t’ho nega, què? Quedaré jo com un porc mentider, no?

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega quedar com un marrano.