quedar com un cara de porc

Quedar malament a causa d’un comportament inadequat o a causa d’haver actuat incorrectament en el tracte amb altres persones. No complir els compromisos contrets. Fer coses de mala educació.

Jordi Raül Verdú, en La velleta refranyera, escriu:

He de fer alguna cosa especial per a no quedar com un cara de porc.