quedar com Gaspar (o com don Gaspar)

Quedar molt bé. Aconseguir fer les coses molt ben fetes.

Supose que el nom de Gaspar no fa referència a cap persona concreta sinó que és un simple redolí.