quadrar com una maça

Referit a un compte, un balaç, un inventari, un arqueig:

1) No quadrar gens, no coincidir el resultat obtingut amb el que hauria de ser.

2) Quadrar a la força, manipulant les dades.

En la novel·la Enllà de l’horitzó, d’Enric Valor, podem llegir:

Faltaven dues factures i una nòmina que s’havien traspaperat. A la mitja hora, l’arqueig quadrava com una maça, que solen dir. Xim va esclatar a riure:
–Vostè és mon pare! -va dir tot i encaixant-me vigorosament la mà.