pesar menys que un pàmpol

Pesar molt poquet.

En el relat Una vesita de soca, dins Cañís y cañisaes, d’Amanci Matínez Ruiz, podem llegir:

–¿Está ñugat el gos? Ya vec que pesa menos que un pámpol, poro amostra es quixals y es baves de la rabia…

NOTA: El modisme comparatiu pesar menos que un pàmpol l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada pàmpol del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1131) i posa l’exemple de Cañís y cañisaes que he copiat més amunt, però ell el pren de L’oncle Canyís, la versió que va fer Manuel Sanchis Guarner de l’obra citada.