pesar com un tronc / pesar com a troncs

Pesar molt, tant en sentit real com en sentit figurat.

Podem dir, per exemple: «Quasi no podia caminar. Les cames li pesaven com a troncs

En Antologia de la poesia patriòtica catalana, d’Emili Segués (nom de ploma de Joaquim Molas i Batllori), trobem:

Senyor, Déu meu, dau-me coratge; els braços me pesen com a troncs, i el cap se’m torba.