pesar com un deute

Pesar molt, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Nòmina de dubtes, de Miquel Martínez, podem llegir:

El seu excés de bondat sempre li va pesar a Blai com un deute.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.