pesar com un afronte

Pesar molt, tant en sentit real com en sentit figurat.

NOTA 1: La paraula afronte significa ‘vergonya’. El DNV recull aquest vocable amb la marca de col·loquial i remet a afront.

NOTA 2: El modisme comparatiu d’igualtat pesar com un afronte significa pesar tant com pesa una cosa que ens avergonyix i que, per tant, ens resulta feixuga i molt difícil de suportar. En el valencià d’Alcoi és d’ús habitual l’expressió equivalent pesar un afonte per a expressar la idea que alguna cosa pesa moltíssim, que pesa una barbaritat. Exemple: “¿Com vols menejar eixe moble tu soles si pesa un afronte? No fasses barbaritats que t’herniaràs.”