persuasiu com el refilar del rossinyol

Molt persuasiu.

En Tombatossals de Josep Pascual Tirado llegim:

Tot lo món escoltava al somniador Tombatossals; posava tanta fe en son bell dir que semblaven tots los fills de la sogra llomello. Lo rei Barbut estava emocionat. Dirigint-se a la infanta li va dir ab veu melodiosa i persuasiva com el refilar del rossinyol:
–Sabreu, senyora infanta, que Déu va permetre que a tan grans i maravelloses mampreses arribara triomfant lo pobill de Tossal Gros i Penyeta Roja.