perseguir com a llops

Acaçar (a persones que fugen) de manera persistent per tal d’agafar-les.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

Però no fón possible cap maniobra, ni tan sols el reembarc, i hagueren d’internar-se per la serra de Crevillent, i enllà els perseguiren com a llops les tropes enviades pel coronel Antoni Salinas, governador d’Oriola, amb voluntaris reialistes de Monfort, Mutxamel i Agost.