perfumat com la primavera

Referit a una persona o a una cosa: que fa molt bona olor.