perdut com un colom / perduts com a coloms

Completament perdut, desorientat.

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en el seu llibre Bocaviu arreplega anar perdut com un colom.