penetrant com una agulla / penetrants com a agulles

Que penetra, que es fica cap a dins, tant en sentit real com en sentit figurat.

En el llibre de records d’infantesa L’ullal, de Martí Domínguez Barberà, podem llegir:

I tot seguit ix dels seus llavis quasi closos una salmòdia a mitja veu, però penetrant com una agulla: és la cega. La cegueta de les oracions.